I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.12.12 godz.11:30

Obwieszczenia » I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.12.12 godz.11:30

OGŁOSZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski ogłasza, że: 
dnia 12-12-2017r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 120, odbędzie się 
pierwsza licytacja nieruchomości

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zatorze 7/4 w miejscowości Lipinki Łużyckie, składającego się z dwóch pokoi (22,7m2 i 19,2m2), kuchni (16m2), łazienki (9,9m2) i przedpokoju (3m2) (według zapisów w księdze wieczystej z 3 pokoi) o łącznej powierzchni użytkowej 70,80m2 (według zapisów w księdze wieczystej 70,16m2). Właścicielowi przysługuje udział równy 196/1000 w nieruchomości wspólnej oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którą stanowi prawo własności gruntu ujawnione w księdze wieczystej ZG1R/00016796/9. Lokal jest zamieszkały.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1R/00045796/1.

Wartość szacunkowa wynosi 70.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7.000,00zł w gotówce lub na rachunek komornika:

Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski