I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.10.05 godz.14:00

Obwieszczenia » I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.10.05 godz.14:00

OGŁOSZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski ogłasza, że: 
dnia 05-10-2017r. o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 120, odbędzie się I licytacja nieruchomości
stanowiącej działkę nr 264 o pow. 0,60ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym o pow. użytkowej 133m2, znajdującej sie we wsi Niwica 23, gmina Trzebiel, działka nie jest ogrodzona, dojazd odbywa sie drogą o nawierzchni asfaltowej. W drodze przy działce znajduje się uzbrojenie w sieć wodną, kanalizacyjną i energetyczną.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1R/00031288/6

Suma oszacowania wynosi 43.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32.250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 300,00zł w gotówce lub na rachunek komornika: Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację). 

Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski