I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2018.04.26 godz.13:15

Obwieszczenia » I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2018.04.26 godz.13:15

OGŁOSZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski ogłasza, że: 
dnia 26-04-2018r. o godz. 13:15

w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 118, odbędzie się 
pierwsza licytacja nieruchomości 
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości którą stanowi zabudowana działka nr 4/12 położona w miejscowości Lubomyśl nr 62a o powierzchni 1,5926ha (wg zapisów w księdze wieczystej - 1,44ha) o nieregularnym kształcie:
- część centralna o kształcie kwadratu o bokach ok. 100m zabudowana jest zdewastowanym, parterowym budynkiem magazynowym z częścią biurową i mieszkalną o pow. zabudowy 394m2 i pow. użytkowej 338,52m2, oborą (sprzed ok. 100 lat) - w stanie ruiny oraz placem manewrowym;
- część południowo-zachodnia o kształcie kwadratu o bokach ok. 50m obejmuje użytek R z oczkiem wodnym;
- część północno-wschodnia o kształcie prostokąta o bokach ok. 50x40m jest zadrzewiona. 
Teren wolny od zabudowy to teren komunikacji wewnętrznej (nawierzchnie szutrowe - ok.20% powierzchni) oraz teren bez zagospodarowania. Na granicy działki zachowały się odcinki cokołu ogrodzenia z cegły klinkierowej. Działka znajduje się po północno-zachodniej stronie lokalnej drogi (zjazd na tę drogę na rondzie na obwodnicy Żar), w bezpośrednim jej sąsiedztwie.W otoczeniu znajdują się tereny zabudowane domami jednorodzinnymi, w którym występują sieci elektryczne i wodociągowe.

Dla nieruchomość należącej do dłużnika: Przemysława Markulaka Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ZG1R/00047459/1.

Suma oszacowania wynosi 321.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240.750,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32.100,00zł w gotówce lub na rachunek komornika podając nr sprawy KM 1054/14 w gotówce lub na konto komornika: 
Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żarach przy ul. Spokojna 20 w pok. Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski