II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.10.05 godz.13:30

Obwieszczenia » II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.10.05 godz.13:30

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski ogłasza, że: 
dnia 15-10-2017r. o godz. 13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 120, odbędzie się 
druga licytacja nieruchomości

udziału równego 15/29 w nieruchomości położonej w Olbrachtowie gmina Żary tj. działek nr 261/4 o pow. 0,2875 ha i nr 261/18 o pow.0,3090 ha o łącznej powierzchni 0,5965 ha stanowiących drogę wewnętrzną, poprzez które odbywa się dostęp do drogi publicznej do działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową (29 działek).

Droga nie jest urządzona na działce nr 261/18. Działka nr 261/4 ma nawierzchnię gruntową. W działkach ułożone jest uzbrojenie w sieć wodną i energetyczną. Właścicielem nieruchomości jest ADRIANO Spółka Jawna M. J. Filipiuk.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00050417/9.

Suma oszacowania wynosi 97.895,70zł (brutto) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65.264,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9.790,00zł w gotówce lub na rachunek komornika: Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski