I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2018.03.15 godz.8:30

Obwieszczenia » I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2018.03.15 godz.8:30

OGŁOSZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski ogłasza, że: 
dnia 15-03-2018r. o godz. 8:30

w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 119, odbędzie się 
pierwsza licytacja nieruchomości 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 4/9 położoną w m. Lubomyśl gm. Żary o pow. 0,0686ha, której zasadnicza obejmuje część o kształcie prostokąta 17x30m położoną w "drugiej lini" w stosunku do przebiegającej obok drogi działki (tj. na zapleczu działki z budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym o nr 61) oraz pas gruntu 4x32m łączący ww. zasadniczą część działki i pas drogi publicznej należącej do dłużnika Przemysław Markulak. Wg rejestru gruntów Starosty Żarskiego działka posiada oznaczenie grunty orne (RV). W otoczeniu domy jednorodzinne, w którym występują sieci elektryczne i wodociągowe.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00049630/8.

Suma oszacowania wynosi 13.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.750,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.300,00zł w gotówce lub na rachunek komornika:
Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski