II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.12.01 godz.09:00

Obwieszczenia » II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.12.01 godz.09:00

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski ogłasza, że: 
dnia 01-12-2017r. o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 120, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości 
obejmującej niezabudowane działki położone w Olbrachtowie (gm. Żary) o numerach: 261/17, 261/19, 261/20, 261/25, 261/26, 261/27, 261/30, 261/31, 261/32, 261/33, 261/34, 261/35 o łącznej powierzchni 1,4065ha, dla których Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00050156/1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN na działce nr 261/17 obowiązuje zakaz lokalizacji budynku mieszkalnego z uwagi na położenie cmentarza.

Suma oszacowania z uwzględnieniem podatku VAT w stawce 23% wynosi 555.686,94zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 370.458,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 55.569,00zł w gotówce lub na rachunek komornika: 
Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski