I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.10.09 godz.14:00

Obwieszczenia » I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.10.09 godz.14:00

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
09-10-2017r. o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 118, 

dbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego w Żarach przy ul. Wyspiańskiego 1/17 na parterze budynku dwulokalowego, mieszkanie składa się z dwóch pokoi oraz kuchni o łącznej powierzchni 39,27m2, do lokalu przynależy piwnica.

Uwaga: wyodrębniając lokale nie ustalono udziałów w nieruchomości wspólnej i udziału w prawie do gruntu związanych z wyodrębnionymi lokalami.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1R/00022246/4
Suma oszacowania wynosi 81.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8.100,00zł w gotówce lub na rachunek komornika:
Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy
Grzegorz Świtalski