I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.10.09 godz.13:00

Obwieszczenia » I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 2017.10.09 godz.13:00

OGŁOSZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski ogłasza, że: 
dnia 09-10-2017r. o godz. 13:00
w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy ul. Spokojna 20 w sali nr 118, odbędzie się I licytacja nieruchomości
stanowiącej działkę nr nr 65/7 o powierzchni 0,63ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 32, wybudowanym przed 1939r, parterowym z poddaszem, częściowo podpiwniczonym o całkowitej pow. użytkowej 120,80m2, który składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza oraz piwnicy i poddasza. Ponadto w skład nieruchomości wchodzi stodoła z garażem o pow. 96m2 oraz kurnik o pow. 14m2. Pozostałą niezabudowaną część nieruchomości stanowi grunt rolny. Działka nr 65/7 posiada w ewidencji gruntów następujące oznaczenia: grunty rolne zabudowane - Br-PsV 0,08ha, łąki trwałe ŁIII 0,16ha, pastwiska trwałe PsV 0,09ha, grunty orne RIIIb 0,10ha, RIVb 0,06ha i RV 0,14ha.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1R/00027058/4.

Suma oszacowania wynosi 189.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141.750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18.900,00zł w gotówce lub na rachunek komornika: 
Bank BGŻ SA Centrala 88 20300045 1110 0000 0188 0030 (najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację). 

Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski